Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli esiteltiin Jyväskylässä

Keskiviikkona 3.12. Jyväskylän pääkirjastossa esiteltiin resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli, jonka kehittämistä ovat rahoittaneet Sitra ja Jyväskylän kaupunki.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ELY-keskus olivat hankkeen pilottiorganisaatioita. ”Ketterä toimintamalli paimensi meidät miettimään asioita ensimmäistä kertaa yhdessä eri toimijoiden kesken”, kertoo sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Sairaanhoitopiirissä on toimintamallin ansiosta laitettu vireille useita toimenpiteitä. Pyörätelineitä ja kuivauskaappeja on lisätty. Tulossa on myös kampanja joukkoliikenteen tukemiseksi.

”Onhan tämä hemputin hyvä juttu, että muutamassa kuukaudessa on saatu aikaiseksi näin paljon”, kertoo Jyväskylän kaupungin apulaiskaupungininsinööri Kari Ström. ”Nyt on syntynyt verkosto, joka helpottaa yhdessä tekemistä jatkossa”, hän jatkaa.

Kaupunki tarjoaa  monenlaista tukea työnantajille resurssiviisaan liikkumisen kehittämiseksi. Sitra ja kaupunki toivovat, että toimintamalli otetaan laajasti käyttöön työpaikoilla.

Seminaarin aineistot:

Mitä on resurssiviisaus? Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyö

Hanna-Leena Ottelin, Sitra

Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli

Johanna Taskinen, Mobinet Oy

Miten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijät kulkevat töihin? Miten he voisivat kulkea?

Ville Voltti, Mobinet Oy

Resurssiviisaan liikenteessä – tottumukset ja ennakkoluulot puntariin

Mari Päätalo, Valpastin Oy

Liikkumisen suunnittelua – myös henkilöstön osalta – ennen väyläinvestointeja

Minna Immonen, liikennejärjestelmäasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

Työnantajat resurssiviisaan työmatkaliikkumisen talkoisiin – Mitä apua Jyväskylän kaupunki tarjoaa?

Kari Ström, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Mainokset

Seminaari 3.12. Resurssiviisautta työmatkoihin – ratkaisu pysäköintiongelmiin ja reiluun kohteluun

3.12.2014 klo 8:30 – 10:30, Pääkirjaston pieni luentosali, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä

Tule ottamaan selvää, millainen on resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli ja mitä sillä saatiin aikaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ELY-keskuksessa? Tilaisuuteen ovat tervetulleita esimerkiksi HR- ja toimitila-asioista vastaavat päättäjät ja suunnittelijat. Ilmoittaudu artikkelin lopussa olevalla lomakkeella.

sininen pyörä

Vuonna 2020 valmistuva Keski-Suomen Uusi sairaala haluaa olla resurssiviisain sairaala Suomessa – myös työmatkaliikkumisen osalta. Se tarkoittaa ennen kaikkea kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä. Silloin kuluu vähemmän resursseja parkkipaikkoihin, ympäristö kiittää ja päivittäin tulee liikuttua riittävästi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat pilottiorganisaatioita hankkeessa, jossa on kehitetty resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli. Työ on osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään haittoja ympäristölle yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Syyskuussa toteutettuihin työmatkakyselyihin saatiin sairaanhoitopiirissä 2 200 ja ELYssä 160 vastausta, eli yli puolet molempien organisaatioiden henkilöstöstä kertoi mielipiteensä työmatkoistaan. Selvisi, että sairaanhoitopiirissä noin puolet työmatkoista tehdään yksin henkilöautolla mutta kolmannes näistä on sellaisia, että työntekijä voisi omasta mielestään oikein hyvin tehdä matkan myös jollain muulla tavalla.

Liikkumistottumuksia ravisteltiin myös kokeiluilla. Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio kokeili itse kahden kilometrin pituisen työmatkansa pyöräilyä ja kävelyä ja sai uusia ajatuksia.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ELY-keskus, Sitra sekä Jyväskylän kaupunki haastavat myös muut työnantajat mukaan talkoisiin. Tehdään yhdessä Jyväskylästä resurssiviisaan liikkumisen suunnannäyttäjä!

Ilmoittaudu tilaisuuteen 1.12. mennessä alla olevalla lomakkeella:

OHJELMA:

8:00   Kahvitarjoilu

8:30   Mitä on resurssiviisaus? Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyö, Hanna-Leena Ottelin, Sitra

8:40   Uusi sairaala, resurssiviisaus ja työmatkat, Mikko Jylhä, Uusi sairaala -projekti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

8:50   Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli, Johanna Taskinen, Mobinet Oy

9:00   Miten Keski-Suomen keskussairaalan työntekijät kulkevat? Miten he voisivat kulkea? Ville Voltti, Mobinet Oy

9:25    Resurssiviisaat liikenteessä – tottumukset ja ennakkoluulot puntariin, Mari Päätalo, Valpastin Oy

9:40   Mitä hyötyä keskussairaalalle oli toimintamallista? Mitä seuraavaksi? Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

10:00 Liikkumisen suunnittelua – myös henkilöstön osalta – ennen väyläinvestointeja, Minna Immonen, liikennejärjestelmäasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

10:10 Työnantajat resurssiviisaan työmatkaliikkumisen talkoisiin – Mitä apua Jyväskylän kaupunki tarjoaa? Kari Ström, apulaiskaupungininsinööri, Jyväskylän kaupunki

10:30 Tilaisuus päättyy

LINKKIsyksy2014_5_Jiri_Halttunen_

Joukkoliikenteen hinta puhutti henkilöstöinfossa

Työmatkakyselyn tuloksia ja resurssiviisaiden kulkutapojen testaajien kokemuksia esiteltiin Keski-Suomen keskussairaalan henkilöstölle torstaina 13.11. Tulosten esittelyn jälkeen oli vilkasta keskustelua muun muassa joukkoliikenteen hinnasta ja pyöräparkeista. Tilaisuudessa julkistettin myös arvonnan voittajat.

Onko autoilun osuus yli vai alle puolet sairaalan henkilöstön työmatkoista? Entä tulevatko lääkärit vai hoitajat useammin töihin autolla? Näin arvuutteli osallistujia hankkeen konsultti Ville Voltti Mobinet Oy:stä ennen kuin esitteli työmatkakyselyn tulokset.

Enemmistön veikkaukset menivät molemmissa kysymyksissä metsään. Oikeat vastaukset ovat, että autoilun osuus on himpun alle puolet matkoista ja hoitajat tulevat useammin autolla kuin lääkärit. Vastaukset kuvastavat sitä, että ihmisten ennakkokäsitykset liikkumistottumuksista eivät aina pidä paikkaansa. Siksi on välillä hyvä mitata, miten me oikeasti kuljemme – ja miten me voisimme kulkea. Näin luodaan pohjaa paremmalle suunnittelulle.

Palkintopauliina 1

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja viestintäpäällikkö Tuija Melville haastattelevat arvonnan pääpalkinnon voittanutta Pauliina Tolvasta.

Työmatkakyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 10 palkintoa. Pääpalkinto, seitsemänvaihteinen Tunturi-pyörä, meni osastonhoitaja Pauliina Tolvaselle. Pyörä oli mieluinen yllätys työmatkansa pyörällä kulkevalle Pauliinalle, jonka vanha pyörä veteli jo viimeisiään. Muina palkintoina jaettiin pyörän valoja ja heijastimia.

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio kehui hankkeen prosessia: ”Kun laitetaan monta näkökulmaa – muun muassa terveys, pysäköinti ja ympäristö – saman pöydän ääreen, syntyy uutta”. Eeva kiitteli myös kaupungin valmiuksia kuunnella asiakkaiden tarpeita ja tehdä tarvittavia muutoksia joukkoliikenteen linjoihin ja vuoroihin esimerkiksi sairaalan työvuorojen mukaan.

Kari 1

Apulaiskaupungininsinööri vastasi joukkoliikenteeseen liittyviin kysymyksiin.

Apulaiskaupungininsinööri Kari Ström Jyväskylän kaupungilta vahvisti, että asiakkaita halutaan kuulla. ”Kaupungilla on heinäkuusta lähtien ollut tilaajana vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä. Nyt on siis todella mahdollista keskustella esimerkiksi muutoksista joukkoliikenteen hintoihin,” hän  kertoi. Hän kuitenkin muistutti, että viime kädessä hintoihin vaikuttaa matkustajamäärät: mitä enemmän matkustajia sitä halvemmat hinnat.

Henkilöstöjohtaja Aarnio oli yksi hankkeen resurssiviisaista kokeilijoista ja sai sinisen Poni-merkkisen pyörän lainaan. ”Meille syntyi Ponin kanssa hyvin läheinen suhde näiden kolmen viikon aikana”, Eeva kertoi. ”Kahden kilometrin pituiset työmatkani olivat todella mukavia pyöräillä”, hän jatkoi. Eevan tuli kokeiltua pyöräilyä kaikenlaisissa keleissä ja hän havaitsi, että säällä oli yllättävän vähän vaikutusta. ”Minun ongelmaksi meinasi koitua tavarat, mutta senkin pystyi ratkaisemaan, kun vain organisoi päänsä uusiksi.”

Oma kokeilu toi ihan eri tavalla näkemystä olosuhteiden merkityksestä työmatkapyöräilylle. ”Kokeilun aikana huomasin, että katetut pyörätelineet ovat todella tärkeitä”, Eeva totesi ja jatkoi, että pyöretelineiden ja kuivauskaappien riittämättömyyteen on jo alettu puuttua ja hankittu niitä lisää. ”Valitettavasti telineet eivät kuitenkaan ole katettuja”, hän harmitteli. Taloudellinen tilanne asettaa tässäkin suhteessa haasteita.

Info 2

Keskustelua henkilöstötilaisuudessa.

Tilaisuuden lopussa oli hyvää keskustelua, ja tulipa esiin muutamia parannuskohteita ja ideoita. Kameravalvontaa ehdotettiin pyörätelineille, koska pyörävarkauksia sattuu ilmeisen usein. Lisäksi kehotettiin olemaan yhteydessä Jyväskylän polkupyörälijöihin, joilta voisi saada kaikenlaista tukea pyöräilyyn liittyvän koulutuksen ja tapahtumien järjestämisessä.

Potentiaalia ympäristöystävällisempään ja terveellisempään työmatkaliikenteeseen löytyy

Keski-Suomen keskussairaalan työmatkakysely syyskuussa onnistui hienosti. Tutkimukseen saatiin 2 236 vastausta, eli 54 % henkilöstöstä halusi kertoa mielipiteensä työmatkoista. Tehty kartoitus on osa Keski-Suomen keskussairaalalle toteuttavaa resurssiviisaan työmatkaliikkumisen ohjelmaa, jota rahoittavat Jyväskylän kaupunki ja Sitra. Kyselyn tulokset antavat paljon pohdittavaa ja mahdollistavat työmatkaliikkumisen kehittämisen.

Pysäkki

Puolet matkoista tehdään autolla – pysäköinti huolestuttaa monia

Sairaalan henkilökunnan työmatkoista puolet tehdään autolla. Näistä matkoista kolmanneksen tekevät sellaiset henkilöt, jotka voisivat omasta mielestään tulla oikein hyvin töihin myös ilman autoa. Jos nämä matkat tehtäisiin kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, pysäköintitilaa vapautuisi noin 350 parkkipaikan verran.

Pysäköinnin järjestyminen on monelle suuri huolenaihe. Henkilöstöstä 35 prosenttia on huolissaan työmatkan sujumisesta uuden sairaalan rakentamisen aikana ja huoli koski useimmiten pysäköinnin sujumista.

Pysäköivistä 19 prosenttia sanoi voivansa vähentää pysäköintiä työpaikalla, jos työnantaja tarjoaisi vaihtoehtoja. Eniten toivottiin tukea joukkoliikennelippuun ja pyöräilyyn. Työsuhdeliput ja -pyörät, tuki pyörähuoltoon ja -varusteisiin, lainattavat pyörät, kimppakyytijärjestelmä ja taloudellisen ajotavan koulutus olivat kaikki haluttuja etuja ja palveluita. Bussilinjoihin toivottiin parannuksia. Etätyö ja työaikajoustot ovat myös haluttuja keinoja vähentää pysäköintiä.

 

Tukea ympäristöystävällisempään liikkumiseen toivotaan – työmatkojen päästöistä voisi leikata 29 %

Yli 80 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että sairaalan tulisi tukea ympäristöystävällistä liikkumista. Tässä suhteessa nykyisissä käytännöissä on runsaasti parantamisen varaa, sillä vain alle viisi prosenttia on täysin samaa mieltä väittämästä, että sairaalan nykyiset käytännöt tukevat ympäristöystävällistä liikkumista.

Keski-Suomen keskussairaalan henkilöstön työmatkoista aiheutuu vuodessa 2 420 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Tämä on noin 580 kiloa yhtä työntekijää kohden ja se syntyy lähes ainoastaan automatkoista.

Työmatkaliikenteen päästöjä olisi mahdollista vähentää 29 prosenttia. Tämä luku perustuu henkilökunnan omiin arvioihin siitä, millä kulkutavoilla voisi itse tulla töihin. Vähennyspotentiaali muodostuu useista pienistä osista, kuten kimppakyydeistä, taloudellisesta ajotavasta, kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteen käytöstä.

 

520 työntekijää saa riittävästi liikuntaa työmatkojen ansiosta

Työmatkojen merkitys riittävän liikunnan saannissa on merkittävä. Keski-Suomen keskussairaalassa 520 henkilöä saa kesällä riittävästi liikuntaa nimenomaan työmatkaliikunnan ansiosta ja talvellakin määrä on vielä 420 henkilöä. Liian vähän liikkuvien määrä on puolet pienempi, kuin mitä se olisi ilman työmatkaliikuntaa. Töihin kävely ja pyöräily siis kannattaa.

Työmatkoista 30 prosenttia pyöräillään ja 7 prosenttia kävellään. Pyöräily ja kävely voisi silti lisääntyä vielä runsaasti, sillä jopa 65 prosenttia henkilökunnasta voisi omasta mielestään pyöräillä töihin kesäisin. Kävely olisi mahdollinen vaihtoehto 40 prosentille työntekijöistä. Sairaalan henkilökunnan työmatkoista kaksi kolmannesta on alle 10 kilometriä ja kolmannes alle 5 kilometriä pitkiä.

Tulossa ryhmäkeskusteluja, kokeiluja ja infotilaisuus

Lokakuussa resurssiviisaan työmatkaliikkumisen hanke pureutuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen esteisiin. Työntekijät pääsevät kertomaan ajatuksiaan ryhmähaastatteluissa. Tarkoitus on pohtia sekä omien työmatkatottumuksen syitä ja taustoja että viestittää toiveita työnantajan ja Jyväskylän kaupungin suuntaan. Lisäksi muutamille rohkeille annetaan mahdollisuus kokeilla uutta tapaa tehdä työmatka.

Kyselyn ja kokeilujen tuloksia esitellään tarkemmin henkilöstölle marraskuun alussa pidettävässä infotilaisuudessa.

Miten tuloksia hyödynnetään?

Keski-Suomen keskussairaalalla on tarkoitus aktiivisesti siirtyä kohti resurssiviisasta työmatkaliikkumista. Kyselyn tulokset, keskustelut ja kokeilut ovat pohjana toteutettaville muutoksille, joita työstetään sairaalan työryhmän kanssa marraskuussa.  Samalla syntyy toimintamalli, jonka mukaan muutkin työnantajat voivat edetä kohti resurssiviisasta työmatkaliikkumista.