Potentiaalia ympäristöystävällisempään ja terveellisempään työmatkaliikenteeseen löytyy

Keski-Suomen keskussairaalan työmatkakysely syyskuussa onnistui hienosti. Tutkimukseen saatiin 2 236 vastausta, eli 54 % henkilöstöstä halusi kertoa mielipiteensä työmatkoista. Tehty kartoitus on osa Keski-Suomen keskussairaalalle toteuttavaa resurssiviisaan työmatkaliikkumisen ohjelmaa, jota rahoittavat Jyväskylän kaupunki ja Sitra. Kyselyn tulokset antavat paljon pohdittavaa ja mahdollistavat työmatkaliikkumisen kehittämisen.

Pysäkki

Puolet matkoista tehdään autolla – pysäköinti huolestuttaa monia

Sairaalan henkilökunnan työmatkoista puolet tehdään autolla. Näistä matkoista kolmanneksen tekevät sellaiset henkilöt, jotka voisivat omasta mielestään tulla oikein hyvin töihin myös ilman autoa. Jos nämä matkat tehtäisiin kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, pysäköintitilaa vapautuisi noin 350 parkkipaikan verran.

Pysäköinnin järjestyminen on monelle suuri huolenaihe. Henkilöstöstä 35 prosenttia on huolissaan työmatkan sujumisesta uuden sairaalan rakentamisen aikana ja huoli koski useimmiten pysäköinnin sujumista.

Pysäköivistä 19 prosenttia sanoi voivansa vähentää pysäköintiä työpaikalla, jos työnantaja tarjoaisi vaihtoehtoja. Eniten toivottiin tukea joukkoliikennelippuun ja pyöräilyyn. Työsuhdeliput ja -pyörät, tuki pyörähuoltoon ja -varusteisiin, lainattavat pyörät, kimppakyytijärjestelmä ja taloudellisen ajotavan koulutus olivat kaikki haluttuja etuja ja palveluita. Bussilinjoihin toivottiin parannuksia. Etätyö ja työaikajoustot ovat myös haluttuja keinoja vähentää pysäköintiä.

 

Tukea ympäristöystävällisempään liikkumiseen toivotaan – työmatkojen päästöistä voisi leikata 29 %

Yli 80 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että sairaalan tulisi tukea ympäristöystävällistä liikkumista. Tässä suhteessa nykyisissä käytännöissä on runsaasti parantamisen varaa, sillä vain alle viisi prosenttia on täysin samaa mieltä väittämästä, että sairaalan nykyiset käytännöt tukevat ympäristöystävällistä liikkumista.

Keski-Suomen keskussairaalan henkilöstön työmatkoista aiheutuu vuodessa 2 420 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Tämä on noin 580 kiloa yhtä työntekijää kohden ja se syntyy lähes ainoastaan automatkoista.

Työmatkaliikenteen päästöjä olisi mahdollista vähentää 29 prosenttia. Tämä luku perustuu henkilökunnan omiin arvioihin siitä, millä kulkutavoilla voisi itse tulla töihin. Vähennyspotentiaali muodostuu useista pienistä osista, kuten kimppakyydeistä, taloudellisesta ajotavasta, kävelystä, pyöräilystä ja joukkoliikenteen käytöstä.

 

520 työntekijää saa riittävästi liikuntaa työmatkojen ansiosta

Työmatkojen merkitys riittävän liikunnan saannissa on merkittävä. Keski-Suomen keskussairaalassa 520 henkilöä saa kesällä riittävästi liikuntaa nimenomaan työmatkaliikunnan ansiosta ja talvellakin määrä on vielä 420 henkilöä. Liian vähän liikkuvien määrä on puolet pienempi, kuin mitä se olisi ilman työmatkaliikuntaa. Töihin kävely ja pyöräily siis kannattaa.

Työmatkoista 30 prosenttia pyöräillään ja 7 prosenttia kävellään. Pyöräily ja kävely voisi silti lisääntyä vielä runsaasti, sillä jopa 65 prosenttia henkilökunnasta voisi omasta mielestään pyöräillä töihin kesäisin. Kävely olisi mahdollinen vaihtoehto 40 prosentille työntekijöistä. Sairaalan henkilökunnan työmatkoista kaksi kolmannesta on alle 10 kilometriä ja kolmannes alle 5 kilometriä pitkiä.

Tulossa ryhmäkeskusteluja, kokeiluja ja infotilaisuus

Lokakuussa resurssiviisaan työmatkaliikkumisen hanke pureutuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen esteisiin. Työntekijät pääsevät kertomaan ajatuksiaan ryhmähaastatteluissa. Tarkoitus on pohtia sekä omien työmatkatottumuksen syitä ja taustoja että viestittää toiveita työnantajan ja Jyväskylän kaupungin suuntaan. Lisäksi muutamille rohkeille annetaan mahdollisuus kokeilla uutta tapaa tehdä työmatka.

Kyselyn ja kokeilujen tuloksia esitellään tarkemmin henkilöstölle marraskuun alussa pidettävässä infotilaisuudessa.

Miten tuloksia hyödynnetään?

Keski-Suomen keskussairaalalla on tarkoitus aktiivisesti siirtyä kohti resurssiviisasta työmatkaliikkumista. Kyselyn tulokset, keskustelut ja kokeilut ovat pohjana toteutettaville muutoksille, joita työstetään sairaalan työryhmän kanssa marraskuussa.  Samalla syntyy toimintamalli, jonka mukaan muutkin työnantajat voivat edetä kohti resurssiviisasta työmatkaliikkumista.

Mainokset