Ketterä toimintamalli työnantajille resurssiviisaiden työmatkojen lisäämiseen

WP_20141001_091Hanke on päättynyt ja toimintamalli on kuvattu Toimintamalli-sivulla. Kuvauksen lisäksi sivulta löytyvät toimintamalliin liittyvät materiaalit.

Olkaa yhteydessä hankkeen yhteistyökumppaneihin. Jyväskylän kaupunki pyrkii jatkamaan syntynyttä hyvää käytäntöä muiden yritysten kanssa.