Ketterä toimintamalli työnantajille resurssiviisaiden työmatkojen lisäämiseen

WP_20141001_091Hanke on päättynyt ja toimintamalli on kuvattu Toimintamalli-sivulla. Kuvauksen lisäksi sivulta löytyvät toimintamalliin liittyvät materiaalit.

Olkaa yhteydessä hankkeen yhteistyökumppaneihin. Jyväskylän kaupunki pyrkii jatkamaan syntynyttä hyvää käytäntöä muiden yritysten kanssa.

Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli esiteltiin Jyväskylässä

Keskiviikkona 3.12. Jyväskylän pääkirjastossa esiteltiin resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli, jonka kehittämistä ovat rahoittaneet Sitra ja Jyväskylän kaupunki.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ELY-keskus olivat hankkeen pilottiorganisaatioita. ”Ketterä toimintamalli paimensi meidät miettimään asioita ensimmäistä kertaa yhdessä eri toimijoiden kesken”, kertoo sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Sairaanhoitopiirissä on toimintamallin ansiosta laitettu vireille useita toimenpiteitä. Pyörätelineitä ja kuivauskaappeja on lisätty. Tulossa on myös kampanja joukkoliikenteen tukemiseksi.

”Onhan tämä hemputin hyvä juttu, että muutamassa kuukaudessa on saatu aikaiseksi näin paljon”, kertoo Jyväskylän kaupungin apulaiskaupungininsinööri Kari Ström. ”Nyt on syntynyt verkosto, joka helpottaa yhdessä tekemistä jatkossa”, hän jatkaa.

Kaupunki tarjoaa  monenlaista tukea työnantajille resurssiviisaan liikkumisen kehittämiseksi. Sitra ja kaupunki toivovat, että toimintamalli otetaan laajasti käyttöön työpaikoilla.

Seminaarin aineistot:

Mitä on resurssiviisaus? Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyö

Hanna-Leena Ottelin, Sitra

Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli

Johanna Taskinen, Mobinet Oy

Miten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijät kulkevat töihin? Miten he voisivat kulkea?

Ville Voltti, Mobinet Oy

Resurssiviisaan liikenteessä – tottumukset ja ennakkoluulot puntariin

Mari Päätalo, Valpastin Oy

Liikkumisen suunnittelua – myös henkilöstön osalta – ennen väyläinvestointeja

Minna Immonen, liikennejärjestelmäasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

Työnantajat resurssiviisaan työmatkaliikkumisen talkoisiin – Mitä apua Jyväskylän kaupunki tarjoaa?

Kari Ström, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Seminaari 3.12. Resurssiviisautta työmatkoihin – ratkaisu pysäköintiongelmiin ja reiluun kohteluun

3.12.2014 klo 8:30 – 10:30, Pääkirjaston pieni luentosali, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä

Tule ottamaan selvää, millainen on resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli ja mitä sillä saatiin aikaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ELY-keskuksessa? Tilaisuuteen ovat tervetulleita esimerkiksi HR- ja toimitila-asioista vastaavat päättäjät ja suunnittelijat. Ilmoittaudu artikkelin lopussa olevalla lomakkeella.

sininen pyörä

Vuonna 2020 valmistuva Keski-Suomen Uusi sairaala haluaa olla resurssiviisain sairaala Suomessa – myös työmatkaliikkumisen osalta. Se tarkoittaa ennen kaikkea kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä. Silloin kuluu vähemmän resursseja parkkipaikkoihin, ympäristö kiittää ja päivittäin tulee liikuttua riittävästi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat pilottiorganisaatioita hankkeessa, jossa on kehitetty resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli. Työ on osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään haittoja ympäristölle yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Syyskuussa toteutettuihin työmatkakyselyihin saatiin sairaanhoitopiirissä 2 200 ja ELYssä 160 vastausta, eli yli puolet molempien organisaatioiden henkilöstöstä kertoi mielipiteensä työmatkoistaan. Selvisi, että sairaanhoitopiirissä noin puolet työmatkoista tehdään yksin henkilöautolla mutta kolmannes näistä on sellaisia, että työntekijä voisi omasta mielestään oikein hyvin tehdä matkan myös jollain muulla tavalla.

Liikkumistottumuksia ravisteltiin myös kokeiluilla. Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio kokeili itse kahden kilometrin pituisen työmatkansa pyöräilyä ja kävelyä ja sai uusia ajatuksia.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ELY-keskus, Sitra sekä Jyväskylän kaupunki haastavat myös muut työnantajat mukaan talkoisiin. Tehdään yhdessä Jyväskylästä resurssiviisaan liikkumisen suunnannäyttäjä!

Ilmoittaudu tilaisuuteen 1.12. mennessä alla olevalla lomakkeella:

OHJELMA:

8:00   Kahvitarjoilu

8:30   Mitä on resurssiviisaus? Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyö, Hanna-Leena Ottelin, Sitra

8:40   Uusi sairaala, resurssiviisaus ja työmatkat, Mikko Jylhä, Uusi sairaala -projekti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

8:50   Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli, Johanna Taskinen, Mobinet Oy

9:00   Miten Keski-Suomen keskussairaalan työntekijät kulkevat? Miten he voisivat kulkea? Ville Voltti, Mobinet Oy

9:25    Resurssiviisaat liikenteessä – tottumukset ja ennakkoluulot puntariin, Mari Päätalo, Valpastin Oy

9:40   Mitä hyötyä keskussairaalalle oli toimintamallista? Mitä seuraavaksi? Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

10:00 Liikkumisen suunnittelua – myös henkilöstön osalta – ennen väyläinvestointeja, Minna Immonen, liikennejärjestelmäasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

10:10 Työnantajat resurssiviisaan työmatkaliikkumisen talkoisiin – Mitä apua Jyväskylän kaupunki tarjoaa? Kari Ström, apulaiskaupungininsinööri, Jyväskylän kaupunki

10:30 Tilaisuus päättyy

LINKKIsyksy2014_5_Jiri_Halttunen_

Joukkoliikenteen hinta puhutti henkilöstöinfossa

Työmatkakyselyn tuloksia ja resurssiviisaiden kulkutapojen testaajien kokemuksia esiteltiin Keski-Suomen keskussairaalan henkilöstölle torstaina 13.11. Tulosten esittelyn jälkeen oli vilkasta keskustelua muun muassa joukkoliikenteen hinnasta ja pyöräparkeista. Tilaisuudessa julkistettin myös arvonnan voittajat.

Onko autoilun osuus yli vai alle puolet sairaalan henkilöstön työmatkoista? Entä tulevatko lääkärit vai hoitajat useammin töihin autolla? Näin arvuutteli osallistujia hankkeen konsultti Ville Voltti Mobinet Oy:stä ennen kuin esitteli työmatkakyselyn tulokset.

Enemmistön veikkaukset menivät molemmissa kysymyksissä metsään. Oikeat vastaukset ovat, että autoilun osuus on himpun alle puolet matkoista ja hoitajat tulevat useammin autolla kuin lääkärit. Vastaukset kuvastavat sitä, että ihmisten ennakkokäsitykset liikkumistottumuksista eivät aina pidä paikkaansa. Siksi on välillä hyvä mitata, miten me oikeasti kuljemme – ja miten me voisimme kulkea. Näin luodaan pohjaa paremmalle suunnittelulle.

Palkintopauliina 1

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja viestintäpäällikkö Tuija Melville haastattelevat arvonnan pääpalkinnon voittanutta Pauliina Tolvasta.

Työmatkakyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 10 palkintoa. Pääpalkinto, seitsemänvaihteinen Tunturi-pyörä, meni osastonhoitaja Pauliina Tolvaselle. Pyörä oli mieluinen yllätys työmatkansa pyörällä kulkevalle Pauliinalle, jonka vanha pyörä veteli jo viimeisiään. Muina palkintoina jaettiin pyörän valoja ja heijastimia.

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio kehui hankkeen prosessia: ”Kun laitetaan monta näkökulmaa – muun muassa terveys, pysäköinti ja ympäristö – saman pöydän ääreen, syntyy uutta”. Eeva kiitteli myös kaupungin valmiuksia kuunnella asiakkaiden tarpeita ja tehdä tarvittavia muutoksia joukkoliikenteen linjoihin ja vuoroihin esimerkiksi sairaalan työvuorojen mukaan.

Kari 1

Apulaiskaupungininsinööri vastasi joukkoliikenteeseen liittyviin kysymyksiin.

Apulaiskaupungininsinööri Kari Ström Jyväskylän kaupungilta vahvisti, että asiakkaita halutaan kuulla. ”Kaupungilla on heinäkuusta lähtien ollut tilaajana vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä. Nyt on siis todella mahdollista keskustella esimerkiksi muutoksista joukkoliikenteen hintoihin,” hän  kertoi. Hän kuitenkin muistutti, että viime kädessä hintoihin vaikuttaa matkustajamäärät: mitä enemmän matkustajia sitä halvemmat hinnat.

Henkilöstöjohtaja Aarnio oli yksi hankkeen resurssiviisaista kokeilijoista ja sai sinisen Poni-merkkisen pyörän lainaan. ”Meille syntyi Ponin kanssa hyvin läheinen suhde näiden kolmen viikon aikana”, Eeva kertoi. ”Kahden kilometrin pituiset työmatkani olivat todella mukavia pyöräillä”, hän jatkoi. Eevan tuli kokeiltua pyöräilyä kaikenlaisissa keleissä ja hän havaitsi, että säällä oli yllättävän vähän vaikutusta. ”Minun ongelmaksi meinasi koitua tavarat, mutta senkin pystyi ratkaisemaan, kun vain organisoi päänsä uusiksi.”

Oma kokeilu toi ihan eri tavalla näkemystä olosuhteiden merkityksestä työmatkapyöräilylle. ”Kokeilun aikana huomasin, että katetut pyörätelineet ovat todella tärkeitä”, Eeva totesi ja jatkoi, että pyöretelineiden ja kuivauskaappien riittämättömyyteen on jo alettu puuttua ja hankittu niitä lisää. ”Valitettavasti telineet eivät kuitenkaan ole katettuja”, hän harmitteli. Taloudellinen tilanne asettaa tässäkin suhteessa haasteita.

Info 2

Keskustelua henkilöstötilaisuudessa.

Tilaisuuden lopussa oli hyvää keskustelua, ja tulipa esiin muutamia parannuskohteita ja ideoita. Kameravalvontaa ehdotettiin pyörätelineille, koska pyörävarkauksia sattuu ilmeisen usein. Lisäksi kehotettiin olemaan yhteydessä Jyväskylän polkupyörälijöihin, joilta voisi saada kaikenlaista tukea pyöräilyyn liittyvän koulutuksen ja tapahtumien järjestämisessä.

Infotilaisuus henkilöstölle 13.11. klo 11-12 resurssiviisaan työmatkaliikkumisen ohjelmasta

PyorakokeilijatKeski-Suomen keskussairaalan työntekijä, tervetuloa kuulemaan, mitä tuloksia resurssiviisaan työmatkaliikkumisen ohjelmassa on tähän asti saatu. Millaisia ovat työkavereidesi työmatkat? Millaiset päästöt niistä syntyvät? Saadaanko pysäköintipaikat riittämään? Onko työmatkaliikunnalla merkitystä riittävän liikunnan saamiselle? Mitä työnantajalta toivotaan?

Ohjelma alkoi syyskuussa työmatkakyselyllä, johon vastasi 54 % henkilöstöstä. Työmatkakyselyn tuloksia syvennettiin lokakuussa ryhmähaastattelujen avulla. Haastattelujen jälkeen joukko sairaalan työntekijöitä kokeili käytännössä resurssiviisaita tapoja tehdä työmatka viikon ajan.

Infotilaisuudessa kerrotaan näiden tuloksista. Tuloksia voi kommentoida paikanpäällä tai laittaa kysymyksiä ennakkoon kommentoimalla tätä blogipostausta.

Työnantaja voi edistää resurssiviisasta liikkumista mahdollistamalla, kannustamalla ja palkitsemalla. Vuoden loppuun mennessä pyritään löytämään Keski-Suomen keskussairaalalle sopivat ja kustannustehokkaat keinot työmatkojen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi.

Mitä mieltä sinä olet? Onko tärkeämpää esimerkiksi järjestää kimppakyyti tai pyöräkatos? Mikä saisi juuri sinut vähentämään autonkäyttöä työmatkoilla?

Tilaisuudessa on paikalla myös Jyväskylän kaupungin apulaisinsinööri Kari Ström vastaamassa esimerkiksi joukkoliikenteeseen liittyviin kysymyksiin.

Ohjelma:

11:00     Miksi sairaala lähti hankkeeseen mukaan? Mikko Jylhä, Uusi sairaala -projekti, KSSHP
11:05      Työmatkaliikkumisen kartoituksen tulokset, Ville Voltti, Mobinet Oy
11:20      Resurssiviisaat liikenteessä – kokeilujen tulokset, Johanna Taskinen, Mobinet Oy
11:30      Viisaita valintoja, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, KSSHP
11:40      Arvontapalkintojen jako
11:45      Kysymyksiä ja keskustelua
12:00     Tilaisuus päättyy

Kokeilujakso sai kiinnittämään huomioita työmatkaliikkumisen eri vaihtoehtoihin

JKL kokeilijat_eevaEeva-Leena on yksi kokeilujaksoon osallistujista. Hänelle tarjottiin 10 ilmaista bussimatkaa, viikon työmatkakokeilua varten. Eeva-Leena kertoo, että kokeilujakson jälkeen hänelle tuli joukkoliikenteestä hieman aiempaa myönteisempi kuva, vaikka parannettavaa on vielä paljon.

Alla Eeva-Leenan mietteitä kokeilujakson jälkeen.

 

Mitä positiivista viikosta jäi mieleen?

Mielelläänhän sitä bussia käyttäisi, jos siihen saisi muulloinkin ilmaisia matkoja. 🙂 Mieleen jäi myös kannustaminen liikkumiseen, eli että bussilla kulkiessa tulee yleensä edes vähän käveltyä bussipysäkille. On pakkasella helpompaakin hypätä bussiin kuin tulla omalla autolla. Talvella ehdottomasti jees kulkea bussilla, ettei tarvitse rääkätä omaa autoa pakkasilla/raaputella laseja.

Mitä negatiivista viikosta jäi mieleen?

Bussilla liikkuminen on aina hiukan kankeaa verrattuna siihen, että omalla autolla pääsee vartissa töihin, kun taas bussilla menee 30-45 minuuttia yhteyksistä riippuen. Toisinaan bussit ovat myös myöhässä, mikä saattaa pilata jatkoyhteyteen kerkeämisen. Mikä pahempaa, bussi voi ohittaa pysäkin myös etuajassa, jolloin myöhästyy varmasti, kun missaa ainoan kodin läheltä lähtevän yhteyden.

Miten jatkossa? Vaikuttaako kokeilujakso jatkossa työmatkaliikkumiseen?

Kokeilujakso loi ehkä hiukan positiivisempaa ajattelua joukkoliikennettä kohtaan, vaikka olinkin sitä jo sen verran paljon käyttänyt, että tiesin sen hyvät ja huonot puolet jo ennestään. Jatkossa varmastikin kokeilujakson vuoksi kiinnitän enemmän huomiota työmatkaliikkumisen eri vaihtoehtoihin. Ehkä ensi keväänä alan lopulta pyöräilemään työmatkaa.

Terveisiä työnantajalle

Kulkisin ilomielin työnantajan maksamalla lipulla töihin joukkoliikenteellä, tai työnantajan lahjoittamalla polkupyörällä! Kaikki keinot, joita tullaan tarjoamaan henkilöautoilun vähentämiseksi, otetaan innolla vastaan! Itse ainakin lupaan käyttää niitä! Hienoa, että olette lähteneet mukaan projektiin henkilökunnan terveyden edistämiseksi ja työhyvinvoinninkin lisäämiseksi! Mahdollisista panostuksista varmasti hyötyisi koko kaupunki.

Terveisiä Jyväskylän kaupungille 

Jyväskylän liikenne on parantanut hieman laatuaan laitettuaan busseihin kunnolliset merkinnät siitä, mikä bussinumero on kyseessä. Aiemmin ei bussista välttämättä ottanut millään selvää, mikä numero on kyseessä.

Sähköisessä reittioppaassa on kuitenkin vielä parannettavaa. Ohjelma ei osaa tarjota kaikkia mahdollisia yhteyksiä, vaan se tarjoaa vain joitakin mahdollisuuksia, jolloin matkustaminen vaikeutuu. Ilmeisesti joskus saattaa myös puuttua jokin linja, vaikka se kulkisikin normaalisti. Esimerkiksi bussi numero 2M ilmeisesti kulkee joka arkiaamu, mutta yhtenä arkipäivänä sitä ei näkynyt reittioppaan vaihtoehdoissa. Tähän tulisi saada ehdottomasti korjaus.

Hienoa, että kaupunki on mukana tässä työmatkaliikkumiseen liittyvässä projektissa. Toivon, että asia ei jää vain selvitysasteelle, vaan jotakin joukkoliikenteen käytön lisääntymisen ja henkilöautoilun vähenemisen toteutumiseksi todella tehtäisiin. 

Terveiset työkavereille, mikä innostaisi vähentämään työmatkojen autoilua?

  • ei tarvitse etsiä parkkipaikkaa, kun tulee bussilla
  • ei tarvitse rääkätä omaa autoa kylminä pakkaspäivinä, eikä raaputella auton ikkunoita, kun tulee bussilla
  • joukkoliikenteellä kulkeminen on ekologisempaa kuin henkilöautoilu
  • pyöräily/kävely lisää omaa terveyttä ja hyvinvointia

 

Bussien parantuneet linjakyltit saavat kiitosta kokeilukasolaiselta. Reittioppaaseen toivotaan parannuksia.

Bussien parantuneet linjakyltit saavat kiitosta kokeilukasolaiselta. Reittioppaaseen toivotaan parannuksia.

Resurssiviisaat liikenteessä

Ryhmähaastattelun pyöräilyn kokeilujaksolaiset sovittivat päähänsä uudet istuvat kypärät.

Ryhmähaastattelun pyöräilyn kokeilujaksolaiset sovittivat päähänsä uudet istuvat kypärät.

Joukko sairaalan työntekijöitä kokeilee käytännössä resurssiviisaita tapoja tehdä työmatka viikon ajan. Neljä pyöräilee, neljä käyttää joukkoliikennettä ja yksi mittaa joukkoliikennematkaan liittyvän kävelyn määrää. Lainaukset ovat resurssiviisaiden kokeilijoiden mietteitä haastatteluissa tai päiväkirjamerkintöjä.

Harmitti, etten pidä bussia edes vaihtoehtona” 

Monelle autoiluun tottuneelle voi joukkoliikenne tai työmatkan pyöräily tuntua vieraalta ajatukselta. Päiväkirjoihin onkin kertynyt merkintöjä tilanteista, joissa on ajateltu auton olevan tarpeen, mutta tarkemmin mietittynä asian olisi voinut ratkaista toisinkin.

”Kotimatkalla töistä en olisi autoa tarvinnut. Menimme yhdessä mieheni kanssa kauppaan, molemmat töistä omilla autoillamme. Mies olisi voinut hakea minut töistä tai olisin voinut kävellä kauppaan.”

Omista tavoista ja tottumuksista on vaikea irrottautua. Kokeilujakson tarkoitus onkin ravistella tottumuksia ja miettiä vaihtoehtoja autolle. Kun joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn ottaa rutiinikseen, se sopii monen arkeen hyvin – monet jopa nauttivat päivittäisestä hetkestä, joka tarjoaa mahdollisuuden lueskella tai olla hetken ulkoilmassa omissa ajatuksissaan.

”Kun alkaa tuntea omien suosikkibussien aikatauluja niin voi tähdätä johonkin tiettyyn bussiin, mikä vähentää pysäkillä odottelua.” 

”Olen tottunut joukkoliikenteeseen yllättävän hyvin”

Bussilla kulkeminen tarjoaa mainion vaihtoehdon saada päivittäinen kävely- ja ulkoiluannos. Varsinkin syksyn pimetessä päivittäinen ulkoilu voi muuten jäädä vähälle.

”Menin aamulla bussilla töihin ja iltapäivällä kävelin ensin sairaalalta kaupungille ja ostosten jälkeen ajoin bussilla kotiin.  Keskustaan kävely asioita hoitamaan ei ole ollenkaan huono idea työpäivän jälkeen.  Kävelemällä keskustaan säästää yhden bussimatkan ja saa samalla hieman liikuntaakin.”

Jalkaisin kulkeminen on monelle rauhoittumishetki, varsinkin kun työssä ”täytyy olla sosiaalinen”.

”Kävely virkistää, ulkoilma ennen työpäivää tekee hyvää.”

”En haluaisi tehdä työmatkaani nopeammin, 2 kilometrin kävelymatka tarjoaa sopivan ajan rauhoittua.”

Työmatkan pyöräilijälle pukeutuminen voi tuoda haasteita. Jos pyöräilijää palelee, niin kylmä osuu varpaisiin, sormiin tai korviin, jotka kannattaa suojata hyvin. Muuten voi pukea hieman vähemmän kuin muuten pukisi.

”Pukeuduin aamulla naparetkelle pyöräilläkseni töihin, mutta ilma olikin kuin huhtikuinen leppeä kevätsää.”